Poistuminen | Toimielimet | Kaupunginhallitus | Pöytäkirja 27.01.2003

Kaupunginhallitus
Kokous 27.01.2003 / Pykälä 60Kaupunginhallitus § 60 27.01.2003

TOIMENPITEET JA TIEDOKSISAATOT

39/0.014/2003

KHALL § 60

Ylivieskan kaupungin kirje 20.01.2003 ja kaupunginhallituksen pöytäkirjaote 13.01.2003 § 22, Jokilaaksojen pelastustoimen perustamisprojektin jatkaminen.
Ylivieskan kaupunki järjestää yhteistoimintasopimuksen allekirjoitustilaisuuden 07.02.2003 kaupunginvaltuuston

kokoussalissa.
Oheismateriaali nro 9.

Ympäristökeskus on hylännyt EU-rahoitushakemuksen. Hanke ei ole ohjelman tavoitteiden kannalta riittävän merkityksellinen ja vaikuttava.

Valtionosuuden enimmäismäärä on 50 % hyväksyttävistä todellisista kustannuksista. Lääninhallitus suorittaa Pyhäjärven kaupungille valtionosuuden 3.860,50 € VIRVE-päälaitteiden hankinnasta aiheutuneisiin kustannuksiin.

Ehdotus:

Kaupunginjohtaja: Hyväksytään toimenpiteet ja tiedoksisaatot.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.©