Poistuminen | Toimielimet | Kaupunginhallitus | Pöytäkirja 27.01.2003

Kaupunginhallitus
Kokous 27.01.2003 / Pykälä 61Kaupunginhallitus § 61 27.01.2003

KAUPUNGINHALLITUKSEN PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄPITO VUONNA 2003

172/0.012/2003

KHALL § 61
Vuonna 2002 kaupunginhallituksen pöytäkirjat on päätetty pitää nähtävillä kokousta seuraavan viikon maanantaina klo 12.00 - 14.00 kaupunginvirastolla. Mikäli kaupunginvirasto on tuolloin suljettuna, seuraavana aukiolopäivänä.

Ylimääräisten kokousten pöytäkirjat ovat nähtävillä kokousta seuraavan viikon maanantaina.

Ehdotus:

Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallituksen pöytäkirja pidetään nähtävillä vuonna 2003 pääsääntöisesti kokousta seuraavan viikon maanantaina klo 12.00 – 14.00 kaupunginvirastolla.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.©