Poistuminen | Toimielimet | Kaupunginhallitus | Pöytäkirja 27.01.2003

Kaupunginhallitus
Kokous 27.01.2003 / Pykälä 64


Edellinen asia | Seuraava asia

Kaupunginhallitus § 64 27.01.2003

MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

KHALL § 64
1. Kuntastrategiaan ja henkilöstöhallinnon kehittämiseen painottuva opintomatka Kuopioon ja Tampereelle

24. ja 25. helmikuuta järjestetään kaupunginhallituksen, kaupunginvaltuuston puheenjohtajien, henkilöstöjaoston sekä pääluottamusmiesten yhteinen opintomatka Kuopioon ja Tampereelle.

Kohdepaikkakunnilla on mm. kuntastrategian työstämistä sekä tuloksellisuuden arviointiin kehitetyn BSC- tasapainotetun mittariston käyttöönoton esittelyä. Matkaan osallistuvat myös kaupunginjohtaja ja henkilöstöpäällikkö

2.Kesäyliopiston koulutukset

Kesäyliopisto järjestää 13.02. Kuntien sisäistä valvontaa sekä 18.03.03 Tavoitteet ja mittarit kunnallishallinnossa aiheiset koulutustilaisuudet.

Kaupunginhallitus esittää yksimielisesti, että valtuuston ja kaupunginhallituksen jäsenet sekä lautakuntien puheenjohtajat osallistuvat koulutukseen.

3. Kuntastrategian käynnistäminen

Kuntastrategian työstäminen aloitetaan kaupunginvaltuuston 10.helmikuuta järjestettävässä iltakoulussa. Iltakouluun osallistuvat kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen jäsenet, lautakuntien puheenjohtajat, tarkastuslautakunta, johtoryhmä ja pääluottamusmiehet.

Strategiatyön avainkohdissa kuten mm. työn aloitusvaiheessa käytetään ulkopuolista konsulttiapua. Jo valmiita elinkeino- ja vanhustenhuollon stategioita hyödynnetään työssä soveltuvin osin.

4. Seuraava kaupunginhallituksen kokous pidetään 10.2.2003 klo 17.00 alkaen.©