Poistuminen | Toimielimet | Tarkastuslautakunta | Pöytäkirja 23.09.2011

Tarkastuslautakunta
Kokous 23.09.2011 / Pykälä 30Kaupunginvaltuusto
§ 50
29.08.2011
Kaupunginhallitus
§ 244
19.09.2011
Tarkastuslautakunta
§ 30
23.09.2011

SELVITYSPYYNTÖ TARKASTUSLAUTAKUNNALLE JA KAUPUNGINHALLITUKSELLE LENTOKENTÄN PÄÄLLYSTEEN KUNNOSTAMISTOIMENPITEISTÄ SEKÄ ASIOIDEN JURIDISESTI LAILLISEEN KUNTOON SAATTAMISAJANKOHTA / MARTTI SAVOLAINEN TARMO RAPO, SEPPO KANGASHARJU, JARI AITTOKOSKI, ASKO KAURANEN JA TAIMI PIIPPO / VALTUUTETTUJEN ALLEKIRJOITTAMA VALTUUSTOALOITE

480/02.02.02/2011

KVALT § 50

Valtuutetut Tarmo Rapo, Seppo Kangasharju, Martti Savolainen, Jari Aittokoski, Asko Kauranen ja Taimi Piippo tekivät seuraavan valtuustoaloitteen:

"Valtuusto on tehnyt päätöksen ja varannut määrärahan lentokentän päällysteen kunnostamiseksi. Trafi edellytti työt tehtäväksi kesäkuun 2011 loppuun mennessä. Päätöksen ehtona oli että tarkastuslautakunta seuraa toimenpiteitä. Me allekirjoittajat valtuutetut pyydämme tarkastuslautakunnalta ja kaupunginhallitukselta selvitystä siitä, mitä toimenpiteitä asian eteepäin viemiseksi on tehty. Kesäkuun alussa on pidetty lentokenttäyhtiön yhtiökokous, jossa on valittu uusi hallitus. Käsityksemme mukaan hallituksen puheenjohtajana ja toimitusjohtajana pitäisi olla Jyrki Karmavuo ja hallituksessa Pekka Päivärinta, Laila Malila, Jorma Kauranen ja Jorma Pekkala. Perjantaisen kaupparekisteriotteen mukaan kirjattu ilmoitus on edelleen vuodellta 1991. Samoin kenttä on edelleen päällystämättä. Onko tarkastuslautakunnalla ja kaupunginhallituksella käsitystä, milloin lentokentän asiat on saatettu juridisesti lailliseen kuntoon.

Ihmetyksemme on ollut suuri kun tehdään tutkintapyyntöjä väitetyistä laittomuuksista, joilla on saatettu Pyhäjärven kaupunki naurettavaan asemaan koko Suomenmaassa. Kaikki energia onkin mennyt näiden negatiivisten asioiden kaiveluun kun oikeiden asioiden tekeminen on edelleen hoitamatta."

Valtuustoaloite on pöytäkirjan liitteenä nro 11.

 

KHALL § 244
Ehdotus:

Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus päättää lähettää aloitteen hallintotoimen valmisteltavaksi sekä pyytää selvitystä ko. asiasta Pyhäsalmen Lentokenttä Oy:ltä.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

TARKLTK § 30

 

Ehdotus:

Puheenjohtaja: Kesäkuun 2011 alussa pidetyn Pyhäsalmen Lentokenttä Oy:n yhtiökokouksen päätöksistä, eikä muistakaan lentokenttään liittyvistä asioista ei ole tullut yhtiökokouksen jälkeen mitään tietoa tarkastuslautakunnalle.

Tarkastusautakunta toteaa, ettei lautakunnalle ole mitään tietoa milloin lentokentän asiat saadaan juridisesti lailliseen kuntoon.

Päätös:

Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja teki kokouksessa seuraavan uuden ehdotuksen:

Tarkastuslautakunta merkitsee valtuustoaloitteen tiedoksi.

Tarkastuslautakunta hyväksyi puheenjohtajan kokouksessa tekemän uuden ehdotuksen yksimielisesti. Merkitsi valtuustoaloitteen tiedoksi.

  

©