Poistuminen | Toimielimet | Kaupunginhallitus | Pöytäkirja 02.02.2004

Kaupunginhallitus
Kokous 02.02.2004 / Pykälä 63Kaupunginhallitus § 63 02.02.2004

IKÄÄNTYVÄT -HANKE

742/2.20/2004

KHALL § 63

Nivala-Haapajärven seutukunnassa on valmisteltu Ikääntyvät -hanketta nimeltä ”Omaishoitajuus vetovoimaisena vaihtoehtona”.

Hankkeen tarkoituksena on löytää asiakkaan ja omaishoitajan kulloiseenkin elämäntilanteeseen sopivin hoitojärjestelmä ja tavoitteena monimuotoisen toimintamallin kehittäminen seutukunnan omaishoitajuuteen.

Hanketta hallinnoisi Nivala-Haapajärven seutukunta ja se toteutettaisiin vuosina 2004-2005.

Hankkeen kokonaiskustannuksiksi on arvoitu 77.058,30 €, josta kuntien osuus 38.529,15 €, josta Pyhäjärven kaupungin osuus on 7.347,75 €. Hankkeen omarahoitusosuutta ei voi tehdä omana työnä.

Seutukuntajohto edellyttää ,että hakemuksen liitteenä on kaikkien osallistuvien kuntien sitovat päätökset. Pyhäsalmen kaupungin vuoden 2004 talousarviossa ei ole hankkeelle erillistä määrärahaa.

Oheismateriaalina nro 1 on hankehakemusluonnos.

Perusturvajohtaja esittää kaupunginhallitukselle hankkeeseen osallistumista ja määrärahan varaamista vuosille 2004-2005 ko. hankkeen kuntaosuutta varten ehdolla, että kaikki muutkin seutukunnan kunnat lähtevät mukaan ko. hankkeeseen.

Ehdotus:

Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus hyväksyy perusturvajohtajan esityksen.

Pyhäjärven kaupungin osuus vuosille 2004-2005 (yht. 7.347,75€) rahoitetaan varattujen projektien kuntaosuuksien kehyksen sisältä. Tarvittavat määrärahasiirrot toteutetaan muutosbudjetin yhteydessä.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.©