Poistuminen | Toimielimet | Koululautakunta | Pöytäkirja 03.02.2004

Koululautakunta
Kokous 03.02.2004 / Pykälä 10Koululautakunta § 10 03.02.2004

PERUSOPETUKSEN LISÄLUOKAN PERUSTAMINEN

KOULULTK § 10

Koululautakunta 6.11.2000 § 153

Pyhäjärven peruskoulun yläasteen opettaat ovat ilmaisseet myönteisen suhtautumisensa syksyllä 2001 perustettavaan 10. luokkaan.

Näin voitaisiin turvata opettajien työllisyyttä sekä antaa yksi lisävuosi niille 9. luokkalaisille, jotka eivät vielä tiedä minne lähtisivät jatko-opintoihin ja tarvitsevat ”välivuoden” ikänsä puolesta tai haluavat korottaa päättönumeroitaan päästäkseen opiskelemaan haluamalleen alalle. 10. luokka helpottaisi lukion puolella niiden oppilaiden osalta, jotka nykyisellään menevät heikoin arvosanoin ”kasvamaan” yhdeksi vuodeksi lukioon.

9. luokkalaisilta itseltään on kysytty kiinnostusta 10. luokkaa kohtaan sekä lähetetty alustava kysely heidän koteihinsa. Näissä kartoituksissa kävi ilmi, että mielenkiintoa lisaluokkaa kohtaan on, mutta lopullinen oppilasmäärä selviäisi vasta tammikuussa.

Ehdotus:
Sivistysjohtaja: Koululautakunt aon joaikaisemmin päättänyt suthautua myötneisesti 10. luokkaan, mikäli oppilaita ilmoittautuu riittävästi.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Koululautakunta 20.12.2000 § 159

Ehdotus:
Sivistysjohtaja: Koululautakunta päättää, että lisäopetusta järjestetään (10.luokka) syksyllä 2001, mikäli oppilaita ilmoittautuu vähintään 8. Mikäli lisäopetus ei toteudu, vähenee tuntikehys 20 h.

Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.

Koululautakunta 3.2.2004

Salmen koululla on tedusteltu halukkuutta lisäluokalle lukuvuodeksi 2004 - 2005. Halukkaita oli 3 - 4 ja lisäksi Pihtiputaan puolelta on kyselty perustamisesta. Ilmeisesti Pihtiputaalta olisi tulossa kaksi oppilasta. Kärsämäeltä on myöskin asiaa tiedusteltu ja sielläkin olisi ainakin yksi innokas osallistuja.

Ehdotus:

Sivistysjohtaja: Koululautakunta päättää perustaa lisäluokan ( 10. lk ) , jos ilmoittautuneita on vähintään kuusi.

Päätös:

Lautakunta keskusteli asiasta ja keskustelun kuluessa sivistysjohtaja muutti esitystään.

Ehdotus ( muutettu ):

Sivistysjohtaja: Koululautakunta päättää perustaa lisäluokan ( 10. lk ) , jos ilmoittautuneita on vähintään viisi.

Päätös:

Koululautakunta hyväksyi sivistysjohtajan muutetun esityksen.©