Poistuminen | Toimielimet | Koululautakunta | Pöytäkirja 03.02.2004

Koululautakunta
Kokous 03.02.2004 / Pykälä 11Koululautakunta § 11 03.02.2004

TOIMENPITEET JA TIEDOKSISAATOT

735//2004

KOULULTK § 11

- Opetusministeriön päätös opetus- ja kulttuuritointa varten kunnille käyttökustannuksiin myönnettävästä valtionosuudesta vuodelle 2004. Koululautakunnnan 16.12.2003 tehdyn oikaisuvaatimuksen mukainen korjaus yksikköhintaan tulee heinäkuussa 2004, oppilasmäärät raporteissa on jo oikaistu.

- Haettu vuodelle 2004 Opetushallitukselta Tietoyhteiskuntaohjelma-avustusta laitehankintohin, joiden hankintakustannukset yhteensä ovat 46 710 €.

- Kaupunginhallitus on kokouksessaan 27.1.2003 § 38 päättänyt hankintarajat toimikaudelle 2003 - 2004.

- kaupunginjohtajalla ja hallintojohtajalla
30 000 €

- toimialueen päälliköllä

20 000 €

- tulosyksikön esimiehellä

10 000 €

Ehdotus:

Sivistysjohtaja: Saatetaan koululautakunnalle tiedoksi.

Päätös:

Lautakunta päätti sivistysjohtajan esityksen mukaisesti.©