Poistuminen | Toimielimet | Koululautakunta | Pöytäkirja 03.02.2004

Koululautakunta
Kokous 03.02.2004 / Pykälä 3Koululautakunta § 3 03.02.2004

TULOSYKSIKÖIDEN MÄÄRÄÄMINEN JA VASTUUHENKILÖT

730/0.011/2004

KOULULTK § 3

Sivistystoimen johtosäännön mukaan koululautakunta määrittelee koulutoimen sisäiset tulosyksiköt sekä tulsoyksiköihin kuuluvat kustannuspaikat sekä määrittelee, mistä kustannuspaikasta kukuin tulosyksikön esimies on vastuussa. Kaupunginjohtaja nimeää koulujen esimiehet ja heidän sijaisensa toimialueen päällikön esittelystä lukuvuodeksi kerrallaan.

Ehdotus:

Sivistysjohtaja:Koululautakunta määrittelee tulosyksiköt, vastuuhenkilöt ja heidän sijaisensa vuodeksi 2004 seuraavasti:

Tulosyksikkö
Vastuuhenkilö
Varahenkilö

- Hallinto ja toimisto
sivistysjohtaja
talouspäällikkö

- Emolahden koulu
koulunjohtaja
varajohtaja
- Emoniemen koulu
koulunjohtaja
varajohtaja
- Hiidenkylän koulu
koulunjohtaja
varajohtaja
- Ikosen koulu/YLO
rehtori
vararehtori
- Ikosen koulu/EMU
rehtori
vararehtori
- Ikosen koulu/har-
erityisluokanop.
rehtori
jaantumisopetus
Merja Pekkarinen
- Jokikylän koulu
koulunjohtaja
varajohtaja
- Parkkiman koulu
koulunjohtaja
varajohtaja
- Rannnakylän koulu
koulunjohtaja
varajohtaja
- Ruotasen koulu
koulunjohtaja
varajohtaja
- Salmen koulu
rehtori
vararehtori
- erityisopetus
erityisopettaja
erityisopettaja
(laaja-alainen)
Rita Utriainen
M-L Mehtälä
- kieltenopetus
Ritva Jääske-
Markku Kärkkäinen
(kiertävä)
läinen
- yhteiset
talouspäällikkö
sivistysjohtaja
- Pyhäjärven lukio
rehtori
vararehtori
- musiikki- ja tanssi-
sivistysjohtaja
talouspäällikkö
toiminta

- ammatilliset oppil.
sivistysjohtaja
talouspäällikkö

Päätös:

Sivistysjohtajan esitys hyväksyttiin yksimielisesti.©