Poistuminen | Toimielimet | Koululautakunta | Pöytäkirja 03.02.2004

Koululautakunta
Kokous 03.02.2004 / Pykälä 4Koululautakunta § 4 03.02.2004

LASKUJEN HYVÄKSYMISJÄRJESTELMÄ

730/0.011/2004

KOULULTK § 4

Hallintosäännön 17 § mukan johtamansa toiminnan sisäisestä vavonnasta vastaa kukin tomielin, toimialueen päällikkö ja vastuuhenkilö. Tarkoituksenmukaisin laskujen hyväksymistaso on tulosyksiköt.

Laskujen maksatus tapahtuu kahdella nimellä: vastaanottaja ja hyväksyjä, jotka ovat tarkastaneet laskujen oikeellisuuden ja maksatuskelpoisuuden. Toimielin määrittelee laskuihinsa hyväksyjät ja varahyväksyjät. Vastaanottajaksi tulee henkilö, joka todellisuudessa on vastaanottanut tavaran tai työsuorituksen. Henkilökohtaisissa laskuissa hyväksyjänä toimii esimies.

Ehdotus:

Sivistysjohtaja: Koululautakunta päättää määritellä hyväksymistasoksi tulosyksiköt ja laskujen hyväksymisjärjestyksen vuodelle 2004 seuraavasti:

Koulujen laskujen hyväksyjinä ovat rehtorit/johtajat ja varalla vararehtorit/varajohtajat.
Harjaantumisopetuksen laskujen hyväksyjänä on erityisluokanopettaja Merja Pekkarinen, varalla Ikosen koulun rehtori.
Yhteisten laskujen osalta laskujen hyväksyjänä on talouspäällikkö, varalla sivistysjohtaja.
Kielenopetuksen (kiertävä) laskujen hyväksyjänä on englannin kielen lehtori Ritva Jääskeläinen, varahyväksyjänä englannin kielen lehtori Markku Kärkkäinen.
Hallinnon ja toimiston laskujen hyväksyjänä toimii sivistysjohtaja, varalla talouspäällikkö.
Musiikki- ja tanssitoiminnan laskujen hyväksyjä on sivistysjohtaja, varalla talouspäällikkö.

Päätös:

Koululautakunta hyväksyi sivistysjohtajan esityksen.©