Poistuminen | Toimielimet | Koululautakunta | Pöytäkirja 03.02.2004

Koululautakunta
Kokous 03.02.2004 / Pykälä 7Koululautakunta § 7 03.02.2004

SIVISTYSTOIMEN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET

KOULULTK § 7

Seuraavat koululautakunnan alaiset viranhaltijapäätösket ovat oheismateriaalina nro 4 .
- sivistysjohtajan viranhaltijapäätökset ajalta 5.12.2003 - 15.1.2004
- koulunjohtajien/rehtoreiden viranhaltijapäätökset ajalta 5.1.2003 - 15.1.2004.

Ehdotus:

Sivistysjohtaja: Koululautakunta päättää
1. merkitä viranhaltijapäätökset tiedoksi ja
2. todeta, ettei niihin sisälly päätöksiä, jotka olisi siirrettävä koululautakunnan käsiteltäväksi.

Päätös:

Koululautakunta päätti esityksen mukaisesti.©