Poistuminen | Toimielimet | Koululautakunta | Pöytäkirja 03.02.2004

Koululautakunta
Kokous 03.02.2004 / Pykälä 8Koululautakunta § 8 03.02.2004

OPETUSSUUNNITELMA (OPS) OHJAUSRYHMÄN PERUSTAMINEN

152/0.011/2003

KOULULTK § 8

Opetushallitus on vahvistanut 16.1.2004 valtakunnalliset uudet opetussuunnitelmien perusteet 3.-9.-luokille. Uudet opetussuunnitelmien perusteet tulee ottaa käyttöön vimeistään 1.8.2006.

Valtakunnallisten perusteiden mukaisesti jokaisessa kunnassa tehdään kuntakohtaiset opetussuunnitelmat ja tämän työn koordinointia varten on syytä perustaa ohjausryhmä.

Asiasta on keskusteltu johtajien kokouksessa 13.1 ja johtajia on pyydetty kysymään kouluiltaan innokkaita ohjausryhmän jäseniä. Tarkoitus on, että kaikki opettajat ovat mukana tekemässä uusia opetussuunnitelmia. Ohjausryhmän tehtävä on kuitenkin suunnitelma mittava asia järkevästi.

Ehdotus:

Siivstysjohtaja: Koululautakunta päättää valita OPS-ohjausryhmään Tapio Laakson, Anna-Leena Järvisen, Katriina Jääskeläisen, Merja Äyhynmäen, Jaana Haakana-Laitilan sekä Raija Lilja-Pietikäisen.


Päätös:

Koululautakunta nimesi OPS-ohjausryhmän esityksen mukaisesti.©