Poistuminen | Toimielimet | Perusturvalautakunta | Pöytäkirja 11.02.2004

Perusturvalautakunta
Kokous 11.02.2004 / Pykälä 42Perusturvalautakunta § 42 11.02.2004

PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN LAITOSAPULAISEN VIRAN MUUTTAMINEN LAITOSAPULAISEN TOIMEKSI

752/0.022/2004

PETU § 42

Kaupunginhallitus on 17.4.2001 § 172 päättänyt, että eri toimialueilla kaikkien avoimeksi tulevien virkojen ja toimien vakinainen täyttäminen edellyttää toistaiseksi kaupunginhallituksen luvan.

Terveyskeskuksen poliklinikalla on tullut avoimeksi laitosapulaisen virka, koska laitosapulainen on irtisanoutunut virasta 1.9.2003 alkaen. Täyttämättä olevaa laitosapulaisen virkaa on hoitanut sijainen.

Siivoustyönohjaaja Helena Salon ja terveyskeskuksen siivoustyöstä vastaavan Riitta Väyrysen mukaan terveyskeskuksen poliklinikan laitosapulaisen virka tulisi täyttää vakinaisesti.

Johtava lääkäri Minna Jääskeläinen esittää, että perusturvalautakunta pyytää kaupunginhallitukselta poliklinikan laitosapulaisen viran täyttölupaa.

Ehdotus:

Perusturvajohtaja: Esitetään kaupunginhallitukselle ja edelleen -valtuustolle, että se muuttaisi avoimena olleen poliklinikan laitosapulaisen viran Pyhäjärven kaupungin laitosapulaisen toimeksi ja esitetään kaupunginhallitukselle, että se antaisi luvan ko. toimen täyttämiseen.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.©