Poistuminen | Toimielimet | Perusturvalautakunta | Pöytäkirja 11.02.2004

Perusturvalautakunta
Kokous 11.02.2004 / Pykälä 45Perusturvalautakunta § 45 11.02.2004

VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET 1. - 31.1.2004

682/0.012/2004

PETU § 45

Ehdotus:

Perusturvajohtaja: Merkitään tietoon saatetuksi seuraavat viranhaltijapäätökset ajalta 1. - 31.1.2004.

Perusturvajohtaja
palvelulisät

1-5
(Kumpulainen)
koulutuspäätös
1-7
Johtava sosiaalitt.
toimeentulotuki
1- 20
(Ruotsalainen)
huolto- ja tap.oik.
1-3

elatussopimus
-1

työ-ja virkas.

-1

virkavap./työloma
- 1
Hoito- ja vanhustyönj.
henkilöstöpäät.
1-33
(Soini)

työhönottop.

1-8

asiakasmaksup.
1-108
Vastaava terveydenhoit.
vuosilomat

1-2
(Lehtomäki)
Toimistosihteeri
vuosilomapäätös
-1
(Koirikivi)
Vastaava hammaslääkäri
työ- ja virkasuhteet
ei ole
(Lapinoja)

vuosilomapäätös
ei ole

virkavap./työloma
1-2
Laboratoriohoitaja

ei päätöksiä
(Perälä)
Fysioterapeutti
työhönottopäätös
1-2
(Haikara)
Vs. vastaava ohjaaja
sosiaalihuoltopäätös
-1
(Joro)
Vs. vastaava ohjaaja
virkavap./työloma
1-2
(Tikka)
Päiväkodin johtaja
vuosilomapäätös
1-3
(Maliniemi)

työhönottopäätös
-1
Erit.lastentarh.op.
henkilöstöpäätös
1-4
(Karvonen)
Lastenhoitaja
henkilöstöpäätös
1-4
(Tikkanen)
Psykologi

virka/työsuhde
ei ole
(Niemi)

vuosiloma

-1

virkavap./työloma
1-3
Kotipalveluohjaaja
henkilöstöasiat
1-17
(Raappana)

työ/virkasuhteet
-14

koti- ja tukipalv.päät.
1-22

kotihoitopäät.
1-10
Apul.osastonhoitaja
työhönotto

1-4
(Rönkä)

vuosiloma

1-2

sairasloma

1-5
Osastonhoitaja
virka/työsuhde
1-14
(Mäkinen)

vuosilomat

1-21

virkavap./työlomat
1-19
Vast. sh:n sij.
työhönottop.

1-32
(Konola)
Sosiaalityöntekijä
toimeentulotuki
1-25
(Jokela)
Sosiaalityöntekijä
toimeentulotuki
1-41
(Jauhiainen)
Sosiaaliohjaaja
toimeentulotuki
1-69
(Lapinkoski)
Sosiaaliohjaaja
toimeentulotuki
1-63
(Kulju)

elatusturva

1-2
Sosiaaliohjaaja
toimeentulotuki
1-27
(Maksimainen)
vammaispalvelu
1-2
Perhepäivähoidonohjaaja
hoitoonotto ja maksup.
1-53
(Lipponen)

työhönottopäätös
1-5

työpisteen määritysp.
1-4

lomapäätös

1-6

Päätös:

Merkittiin tietoon saatetuiksi.
Otto-oikeutta ei käytetty.©