Poistuminen | Toimielimet | Perusturvalautakunta | Pöytäkirja 11.02.2004

Perusturvalautakunta
Kokous 11.02.2004 / Pykälä 46Perusturvalautakunta § 46 11.02.2004

MIELENVIREYSKESKUKSEN ASIAKASMAKSUJEN VAHVISTAMINEN

761/0.031/2004

PETU § 46

Mielenvireyskeskuksessa (mielenterveystoimisto, A-klinikka, perheneuvola, toimintakeskus ja ryhmäkoti) asiakasmaksut sekä ulkokuntalaisten laskutuskäytäntö on ollut seuraava.

1. Mielenvireyskeskuksessa, A-klinikalla ja perheneuvolassa käynnit ovat lain mukaan kuntalaisille maksuttomia.
Ulkokuntalaisia laskutetaan seuraavasti:
- ryhmä I (kork. 15 min.) 33 euroa sisältäen lyhyen kontaktin, kuten injektion, lyhyen lääkearvion yms,
-ryhmä II (15-45 min.) 66 euroa sisältäen supportatiivisen terapian, puhelinterapian, jolle on varattu oma ajanvarausaika,
-ryhmä III (30-60 min) 98 euroa sisältäen pitemmän/vaativamman terapian,
-ryhmä IV (60 min. tai yli) 165 euroa sisältäen perhe- tai verkostoterapian, jossa vähintään 2 työntekijää / psykologin tutkimukset.

Kärsämäen kunnan kanssa on erillinen sopimus, jossa käyntipäivästä Kärsämäellä veloitetaan 402 euroa / työpäivä + matkakorvaukset VES:n mukaisesti ja lausunnoista 25 euroa/kpl.

2.Toimintakeskuksessa käynneistä kunta voi periä ns. ylläpitomaksun. Ne ovat olleet kuntalaisille ilmaisia. Ulkokuntalaisten laskutus on ollut 29 euroa/pvä.

3. Ryhmäkodilla asiakkailta on peritty vuokraa 202 euroa/kk/asukas. Vuokra ei perustu neliöhintalaskelmaan. Lisäksi asukkailta on peritty ruokarahaa 7 euroa/ päivä. Muuta maksua ei ole ollut

Esim Haapajärvellä mielenterveysongelmaisten asumispalveluista peritään sama maksu kuin vanhusten asumispalveluista. Ts. siellä vastaavasta palvelusta peritään neliövuokralaskelman mukainen vuokra ja ruokaraha 7,60 euroa / pvä ja muu ylläpitomaksu tulojen mukaisesti niin, että asiakkaan käyttöön jää varoja 135 euroa.

Toimintakeskuksen ja ryhmäkodin asiakasmaksuja/ maksuttomuutta ei ole vahvistettu kaupunginvaltuustossa kuten kuntalain mukaan kuuluu.

Ehdotus

Perusturvajohtaja:
1. Vahvistetaan mielenterveystoimiston, A-klinikan ja perheneuvolan laskutukset sekä toimintakeskuksen ulkokuntalaisten laskutus ylläesitetyn mukaisesti.

2. Esitetään kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle ryhmäkodissa tapahtuvan asumispalvelun maksuiksi neliövuokralaskelman mukainen neliövuokra, ruokaraha 7.60 €/pvä/asukas ja muuksi ylläpitomaksuksi tulojen mukainen maksu siten, että asiakkaan käyttöön vuokran omavastuuosuuden, ruokarahat ja muun ylläpitomaksun jälkeen jää 135 euroa.

3. Esitetään kaupunginhallitukselle ja edelleen -valtuustolle, että se vahvistaisi toimintakeskuksen ylläpitomaksuksi 2,5 euroa/pvä.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.©