Poistuminen | Toimielimet | Perusturvalautakunta | Pöytäkirja 11.02.2004

Perusturvalautakunta
Kokous 11.02.2004 / Pykälä 49Perusturvalautakunta § 49 11.02.2004

ERIKOISSAIRAANHOITAJAN VIRAN PERUSTAMINEN JA SOSIAALITERAPEUTIN VIRAN MUUTTAMINEN OSA-AIKAISEKSI

764/0.021/2004

PETU § 49

Vuoden 2004 talousarviossa on varauduttu 1/2 erikoissairaanhoitajan viran perustamiseen mielenvireyskeskuksen päihdetyöhön.
Toinen puolikas virkaan saadaan lakkauttamalla 1/2 sosiaaliterapeutin virasta. Viran nykyinen haltija on osa-aikaeläkkeellä ja tässä tilanteessa mielenterveystoimessa nähdään tärkeäksi perustaa kokoaikainen virka erikoissairaanhoitajalle.

Ehdotus:

Perusturvajohtaja: Esitetään kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että Pyhäjärven kaupunkiin perustetaan erikoissairaanhoitajan virka 1.3.2004 lukien. Samasta ajankohdasta lukien sosiaaliterapeutin virka muutetaan puolipäiväiseksi.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.©