Poistuminen | Toimielimet | Perusturvalautakunta | Pöytäkirja 11.02.2004

Perusturvalautakunta
Kokous 11.02.2004 / Pykälä 34Perusturvalautakunta § 34 11.02.2004

LASTEN HUOTOA JA TAPAAMISOIKEUTTA KOSKEVAN PÄÄTÖKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANOSOVITTELIJOIDEN NIMEÄMINEN

736/2.211/2004

PETU § 34

Laki lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan päätöksen täytäntöönpanosta ja sitä täydentävä asetus on vuodelta 1996.

Laissa tarkoitetulla tavalla täytäntöön pantavissa ovat lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskeva tuomioistuimen päätös tai väliaikainen määräys sekä sosiaalihuollon viranomaisen vahvistama sopimus.

Yo.päätösten täytäntöönpanosta määrääminen kuuluu käräjäoikeudelle.

Täytäntöönpanohakemuksen saavuttua käräjäoikeuteen sen on määrättävä yksi tai useampi sovittelija toimittamaan asiassa sovittelu.

Sovittelu on kunnalle sosiaalihuoltolain 17 §:n mukainen tehtävä ja kunnan sosiaalihuollon viranomaisen on nimettävä henkilöt, jotka käräjäoikeus voi määrätä sovittelijoiksi.

Sovittelijoiksi voidaan nimetä vain lasten ja perheiden kanssa tehtävään psykologiseen, psykiatriseen tai sosiaalityöhön taikka lastensuojeluun perehtynyt henkilö.

Sovittelijat on ilmoitettava käräjäoikeudelle.

Ehdotus:

Perusturvajohtaja: Nimetään sovittelijoiksi seuraavat henkilöt:
-Johtava sosiaalityöntekijä Martti Ruotsalainen,
-Va sosiaalityöntekijä Tiina Jauhiainen,
-Va sosiaalityöntekijä Kaija Jokela,
-Sosiaaliohjaaja Pasi Lapinkoski
-Psykologi Anneli Laukkanen ja
-Sosiaalityöntekijä Elina Taskinen.
Neuvottelijat sopivat tapauskohtaisesti, ketkä suorittavat sovittelun. Sovittelu suoritetaan parityöskentelynä.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.©