Poistuminen | Toimielimet | Perusturvalautakunta | Pöytäkirja 11.02.2004

Perusturvalautakunta
Kokous 11.02.2004 / Pykälä 35Perusturvalautakunta § 35 11.02.2004

IKÄÄNTYVÄT HANKE

742/2.20/2004

PETU § 35

Nivala-Haapajärven seutukunnassa on valmisteltu Ikääntyvät -hanketta nimeltä ”Omaishoitajuus vetovoimaisena vaihtoehtona”.

Hankkeen tarkoituksena on löytää asiakkaan ja omaishoitajan kulloiseenkin elämäntilanteeseen sopivin hoitojärjestelmä ja tavoitteena monimuotoisen toimintamallin kehittäminen seutukunnan omaishoitajuuteen.

Hanketta hallinnoisi Nivala-Haapajärven seutukunta ja se toteutettaisiin vuosina 2004-2005.

Hankkeen kokonaiskustannuksiksi on arvioitu 77 058,30€, josta kuntien osuus 38 529,15 €, josta Pyhäjärven kaupungin osuus on 7 347,75 €. Hankkeen omarahoitusosuutta ei voi tehdä omana työnä.

Seutukuntajohto edellyttää, että hakemuksen liitteenä on kaikkien osallistuvien kuntien sitovat päätökset.

Oheismateriaalina nro 2 hankehakemus.

Ehdotus:

Perusturvajohtaja: Esitetään kaupunginhallitukselle hankkeeseen osallistumista ja määrärahaa ko. hankkeen kuntaosuutta varten ehdolla, että kaikki muutkin seutukunnan kunnat lähtevät mukaan ko. hankkeeseen.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.©