Poistuminen | Toimielimet | Perusturvalautakunta | Pöytäkirja 11.02.2004

Perusturvalautakunta
Kokous 11.02.2004 / Pykälä 38Perusturvalautakunta § 38 11.02.2004

KASSANTARKASTAJIEN VALINTA

750/0.047/2004

PETU § 38

Valitaan perusturvan toimialueen varastojen ja kassojen tarkastajat vuodelle 2004.

Ehdotus:

Perusturvajohtaja: Valitaan kaksi varastojen ja kassojen tarkastajaa perusturvan toimialueelle vuodelle 2004.

Päätös:

Tarkastajiksi valittiin Aili Plattonen ja Irja Kiirikki©