Poistuminen | Toimielimet | Kaupunginhallitus | Pöytäkirja 15.03.2004

Kaupunginhallitus
Kokous 15.03.2004 / Pykälä 107Kaupunginvaltuusto § 11 26.01.2004
Kaupunginhallitus § 58 02.02.2004
Tekninen lautakunta § 28 24.02.2004
Kaupunginhallitus § 107 15.03.2004

TIESTÖN TALVIKUNNOSSAPIDON HOITAMINEN - SOPIMUKSET / VALTUUTETTU AIMO KARVOSEN VALTUUSTOALOITE

739/4.431/2004

KVALT § 11

Aimo Karvonen teki seuraavan suullisen valtuustoaloitteen:

”Tiet ovat tänä talvena olleet ajoittain huonossa kunnossa. Teknisen lautakunnan tulisi tarkistaa, onko tiestön talvikunnossapitoa hoidettu sopimusten mukaisesti.”

KHALL § 58

Ehdotus:

Kaupunginjohtaja: Aloite lähetetään teknisen lautakunnan valmisteltavaksi.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

TEKLA § 28

Vs.rakennusmestarin näkemys:
Pyhäsalmen ja Ruotasen alueiden kaavateiden talvikauden kunnossapito-urakoitsijaksi on kaupunginhallitus valinnut edullisimman tarjouksen tehneen Kone-Flankkila Ky:n.

Tieliikelaitos huolehtii edelleenkin maanteiksi luokitellut kaava-alueiden väylät, kuten Emolahdentie, Ollintie, Pyhäjärventie, Roomutie, Selänteentie ja Keiteleentie.

Alkutalven osalta voidaan sanoa, että urakoitsijalla oli melkoisesti puutteita työn suorituksen suhteen.
Kalustoa ei ollut riittävästi kovimpiin lumituiskuihin, aurauksen ja liukkauden torjunnan ajoituksen suhteen jouduin antamaan muutaman huomautuksen.
Toimenpiteiden oikea-aikaisen ajoituksen varmistamiseksi laadittiin urakoitsijan kanssa aikataulu.
Aikataulussa asetettiin etusijalle; terveyskeskus, päiväkodit, vanhusten palvelukeskus, koulut, asuinalueilta johtavat kevyenliikenteen väylät ja sen jälkeen muut kaavatiet. Aikataulua on noudatettu kohtuullisen hyvin.

Urakoitsijan suorituksessa oli alkuunsa puutteita myös aurattavien alueiden tuntemuksen suhteen, tämä puutos näkyy nyt korjaantuneen, alueet alkavat ovat tiedossa.

Työn jäljen laadussa ja tarkkuudessa on vielä melkoisesti parantamisen varaa ja tähän puutteeseen tullaan kiinnittämään erityistä huomiota nyt kevään aikana.
Seuraava talvi sujunee jo leppoisemmissa merkeissä.

Lopuksi voin todeta, että urakoitsijan suorituksessa ei ole ollut siinä määrin virheitä tai puutteita, etteikö suoritusta voitaisi pitää sopimuksen mukaisena.
Urakoitsija on aina viivyttelemättä korjannut ne puutteet, jotka omana havaintonani tai yleisön palautteen perusteella olen saanut tietooni ja joista olen heitä huomauttanut.

Ehdotus:

Tekninen johtaja: Lautakunta hyväksyy vs.rakennusmestarin selityksen ja esittää sen edelleen hallituksen ja valtuuston tiedoksi.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

KHALL § 107

Ehdotus:

Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus merkitsee hyväksyen tiedoksi asian käsittelyvaiheen.

Annetaan tiedoksi kaupunginvaltuustolle.

Aloite todetaan loppuun käsitellyksi.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.©