Poistuminen | Toimielimet | Kaupunginhallitus | Pöytäkirja 15.03.2004

Kaupunginhallitus
Kokous 15.03.2004 / Pykälä 110Kaupunginhallitus § 110 15.03.2004

KAUPUNGINHALLITUKSEN EDUSTAJAN VALITSEMINEN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTAAN MINNA JÄÄSKELÄISEN TILALLE JÄLJELLÄ OLEVAKSI TOIMIKAUDEKSI 2001-2004

40/0.022/2003

KHALL § 110

Minna Jääskeläinen on ollut ympäristölautakunnan jäsen ja samalla kaupunginhallituksen edustaja ympäristölautakunnassa. Kaupunginvaltuusto on 25.8.2003 myöntänyt hänelle eron valtuutetun tehtävästä, kaupunginhallituksen jäsenyydestä sekä ympäristölautakunnan jäsenyydestä.

Ympäristölautakunnassa ei ole tällä hetkellä kaupunginhallituksen jäsentä eikä edustajaa.

Ehdotus:


Kaupunginjohtaja: Valitaan kaupunginhallituksen edustaja ympäristölautakuntaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi 2001-2004.


Päätös:

Kaupunginhallituksen edustajaksi ympäristölautakuntaan valittiin Marja-Leena Våg.©