Poistuminen | Toimielimet | Kaupunginhallitus | Pöytäkirja 15.03.2004

Kaupunginhallitus
Kokous 15.03.2004 / Pykälä 111Kaupunginhallitus § 111 15.03.2004

LAINAN TAKAUSPYYNTÖ / PYHÄJÄRVEN VANHUSTENKOTIYHDISTYS RY

826/0.034/2004

KHALL § 111

Pyhäjärven Vanhustenkotiyhdistys ry on käynnistämässä Toipilaspolku 3, I-vaiheen asuntojen ja ruokalan peruskorjausta. Peruskorjauksen tavoitteena on saada vanhusväestölle toimivia, turvallisia ja edullisia vuokra-asuntoja.

Hankesuunnitteluvaiheen L1 mukaan laskettu alustava tavoitehinta on yhteensä n. 1 130 000 euroa, alv 22 %. RAY on myöntänyt kuluvalle vuodelle 2004 avustusta kohteeseen 50 000 euroa. Koko avustuksen määrä on vähintään 30 % hyväksytyistä kustannuksista.

Pyhäjärven Vanhustenkotiyhdistys ry pyytää 19.2.2004 päivätyllä kirjeellään, että Pyhäjärven kaupunginvaltuusto myöntäisi ns. omavelkaisen takauksen enintään 1 100 000 euron lainalle, jonka laina-aika olisi enintään 30 vuotta, korko 12 kk Euribor. Vastavakuutena kaupungille, Pyhäjärven Vanhustenkotiyhdistys ry antaisi valtiokonttorilta vapautuvia ko. kiinteistöön pantattuja panttikirjoja kuluvan vuoden aikana.

Oheismateriaalina 12 Vanhuskotiyhdistys ry:n kirje ja faksi, jossa yksilöity takauspyyntö.

Ehdotus:


Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus päättää esittää valtuustolle, että Pyhäjärven kaupunki myöntää Pyhäjärven Vanhustenkoti ry:lle omavelkaisen takauksen OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj:ltä otettavaan 30 vuoden, 1,1 milj. €:n lainalle (korko Euribor 12 kk+0,087), lyhennys vuotuisin tasalyhennyksin alkaen 12 kk:n kuluttua nostosta.

Vastavakuutena Pyhäjärven Vanhustenkotiyhdistys ry antaa kaupungille Valtiokonttorilta vapautuvia ko. kiinteistöön pantattuja panttikirjoja kuluvan vuoden aikana.


Päätös:

Kimmo Sarkkinen poistui esteellisenä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.©