Poistuminen | Toimielimet | Kaupunginhallitus | Pöytäkirja 15.03.2004

Kaupunginhallitus
Kokous 15.03.2004 / Pykälä 112Kaupunginhallitus § 112 15.03.2004

TOIMIELINTEN PÖYTÄKIRJAT

723/0.012/2004

KHALL § 112

Kaupunginhallitukselle on toimitettu seuraavat toimielinten pöytäkirjajäljennökset:

Perusturvalautakunta

11.2.2004

Koululautakunta

24.2.2004

Tekninen lautakunta

24.2.2004

Ympäristölautakunta

24.2.2004

Ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää:

1. merkitä saapuneet pöytäkirjat tiedoksi

2. todeta, ettei niihin sisälly päätöksiä, jotka olisi syytä ottaa kaupunginhallituksen käsiteltäväksi, ellei eri päätöstä niiden siirtämisestä kaupunginhallituksen käsiteltäväksi ole tehty.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.©