Poistuminen | Toimielimet | Kaupunginhallitus | Pöytäkirja 15.03.2004

Kaupunginhallitus
Kokous 15.03.2004 / Pykälä 113Kaupunginhallitus § 113 15.03.2004

VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET 07.02.-05.03.2004

724/0.012/2004

KHALL § 113

Kaupunginhallituksen alaiset viranhaltijapäätökset ovat oheismateriaalina nro 13.

Ehdotus:

Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus päättää

1. merkitä viranhaltijapäätökset tiedoksi ja

2. todeta, ettei niihin sisälly päätöksiä, jotka olisi siirrettävä kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.©