Poistuminen | Toimielimet | Kaupunginhallitus | Pöytäkirja 15.03.2004

Kaupunginhallitus
Kokous 15.03.2004 / Pykälä 115Kaupunginhallitus § 115 15.03.2004

JOHTOSÄÄNTÖJEN UUDISTAMINEN

708/0.010/2004

KHALL § 115

Pyhäjärven kaupungin hallintotoimen vuoden 2004 talousarviossa on sitovana tavoitteena johtosääntöjen uudistaminen organisatorisia ja lainsäädännöllisiä muutoksia vastaavaksi sekä tarkoitus kerätä kaikki johtosäännöt hallintosäännön alle. Samassa yhteydessä on myös tarkoitus lakkauttaa virkasääntö. Johtosääntöjä on uudistettu useaan otteeseen vuosina 2002-2003, jolloin muutoksia valmisteli erillinen työryhmä.

Oheismateriaalina nro 1 kaupunginhallituksen pöytäkirjaote 18.3.2004 § 140. Johtosääntövalmistelusta on tarkoitus järjestää valtuuston iltakoulu 26.4.2004 kokouksen yhteydessä.

Ehdotus:

Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus päättää nimetä johtosääntöjä valmistelevan työryhmän, joka koordinoi johtosääntöjen valmistelua yhdessä johtoryhmän kanssa.

Päätös:

Johtosääntöjä valmistelevaan työryhmään nimettiin valtuustoryhmien puheenjohtajat ja kaupungin johtoryhmä.©