Poistuminen | Toimielimet | Kaupunginhallitus | Pöytäkirja 15.03.2004

Kaupunginhallitus
Kokous 15.03.2004 / Pykälä 117


Edellinen asia | Seuraava asia

Kaupunginhallitus § 117 15.03.2004

MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

KHALL § 117

Khall

Kvalt
29.3. (tp klo 15.00)
29.3.
5.4.

26.4. (iltakoulu klo 16.00)
19.4.

31.5. (tp ja ta iltak.klo 16.00)
3.5.

17.5.

7.6.©