Poistuminen | Toimielimet | Perusturvalautakunta | Pöytäkirja 10.03.2004

Perusturvalautakunta
Kokous 10.03.2004 / Pykälä 53Perusturvalautakunta § 53 10.03.2004

PERUSTURVAN STRATEGIAN VALMISTELU

237/0.017/2003

PETU § 53

Pyhäjärven kaupungin strategian valmistelutyötä tehtiin kaupungin eri toimielimissä vuonna 2003. Vahvistaessaan kaupunkistrategian talousarvio 2004 käsittelyn yhteydessä kaupunginvaltuusto päätti, että vuoden 2004 alussa yhdistyvälle perusturvalle on laadittava toimialastrategia sekä henkilöstö- ja tilasuunnitelmat toukokuun 2004 loppuun mennessä.

Strategiatyön aloituspalaveri on järjestetty 26.2.2004 koko henkilöstölle ja lautakunnalle. Aloituspalaveriin osallistui 88 henkilöä.

Ehdotus:

Perusturvajohtaja: Perusturvalautakunta merkitsee strategiatyön aloittamisen tietoon saatetuksi ja päättää, millä tavalla lautakunnan jäsenet mahdollisesti osallistuvat strategian valmistelutyöhön vastuualueilla.

Päätös:

Strategiatyön aloittaminen merkittiin tietoon saatetuksi ja päätettiin osallistua valmistelutyöhön seuraavasti:
Vuodeosasto ja kotihoito: Irja Kiirikki.
Köpsinrinne: Toivo Huhmarniemi.
Sairaanhoitopalvelut: Seppo Laurikkala.
Psykososiaaliset palvelut: Mirjam Tapaninaho.
Lasten ja nuorten palvelut: Katja Korkiakoski.©