Poistuminen | Toimielimet | Perusturvalautakunta | Pöytäkirja 10.03.2004

Perusturvalautakunta
Kokous 10.03.2004 / Pykälä 54Perusturvalautakunta § 54 10.03.2004

TILATYÖRYHMÄN PERUSTAMINEN

799/2.20/2004

PETU § 54

Kaupunginvaltuusto on talousarvio 2004 käsittelyn yhteydessä päättänyt, että perusturvan yhteinen tilasuunnitelma on laadittava toukokuun 2004 loppuun mennessä.

Lähiaikojen tilasuunnitteluun on tarvetta ainakin hammashuoltolan ja mielenterveystoimen ryhmäkodin osalta. Pitemmän tähtäyksen tilasuunnitelmaa tarvitaan perusturvan strategia 2010 varten.

Ehdotus:

Perusturvajohtaja: Lautakunta nimeää työryhmän perusturvan tilasuunnitelman laatimista varten. Suunnitelmassa pyritään kartoittamaan perusturvan tilatarpeet lähiaikoina ja vuoteen 2010.

Päätös:

Tilatyöryhmään nimettiin Olli Lapinoja, Lea Koivukangas, Tapani Pöllänen, Seppo Ruotoistenmäki, Seppo Laurikkala ja Salli Kumpulainen.

Kaupunginhallitusta ja teknistä tointa pyydetään nimeämään omat edustajansa.©