Poistuminen | Toimielimet | Perusturvalautakunta | Pöytäkirja 10.03.2004

Perusturvalautakunta
Kokous 10.03.2004 / Pykälä 58Perusturvalautakunta § 58 10.03.2004

LEIKKITOIMINNAN HAJA-ASUTUSALUEEN LEIKKIKERHOJEN LUKUKAUSIMAKSUJEN MÄÄRÄYTYMISPERUSTEET

801/2.214/2004

PETU § 58

Tällä hetkellä haja-alueitten leikkikerhojen lukukausimaksu on 17 €/syyskausi ja 17€/kevätkausi. Kerhot kokoontuvat syyskaudella noin 17 kertaa ja kevätkaudella 18-19 kertaa.

Johtava terveydenhoitaja: Epäselvyyksien välttämiseksi esitetään seuraavia tarkennuksia 4-5 -vuotiaiden lasten kerhojen lukukausimaksujen määräytymiseen.
1. Lapsella on mahdollisuus tutustua kerhon toimintaan kaksi kertaa ilman korvausta.

2. Kun lapsi täyttää 4 vuotta kesken lukukauden ( esim. maaliskuussa) ja aloittaa kerhon silloin, lukukausimaksu jaetaan osallistumiskuukausien mukaan.

3. Lapsen ollessa kokopäivähoidossa ei kerhomaksua peritä.

Ehdotus:

Perusturvajohtaja: Tarkennetaan haja-alueitten leikkikerhojen lukukausimaksun määräytymisperusteita ylläesitetyn mukaisesti.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.©