Poistuminen | Toimielimet | Koululautakunta | Pöytäkirja 09.03.2004

Koululautakunta
Kokous 09.03.2004 / Pykälä 25Koululautakunta § 25 09.03.2004

SIIRTYMINEN IKOSEN KOULULLE / RITVA JÄÄSKELÄINEN

778/0.022/2004

KOULULTK § 25

Viranhaltijan jäätyä eläkkeelle Ikosen koulun kielten opettajan lehtorin virasta, on avautunutta paikkaa tajottu kaupungin vakinaisille opettajille. Kielten lehtori Ritva Jääskeläinen on ainoana opettajana ilmoittanut 22.12.2003 saapuneella kirjeellä halukkuutensa siirtyä Ikosen koululle.

Ehdotus:

Sivistysjohtaja: Koululautakunta päättää hyväksyä Ritva Jääskeläisen siirtoanomuksen Ikosen koulun kielten lehtorin virkaan.

Päätös:

Koululautakunta hyväksyi sivistysjohtajan esityksen.©