Poistuminen | Toimielimet | Koululautakunta | Pöytäkirja 09.03.2004

Koululautakunta
Kokous 09.03.2004 / Pykälä 26Koululautakunta § 26 09.03.2004

KOULUTOIMESSA AVOIMIKSI JULISTETTAVAT VIRAT

778/0.022/2004

KOULULTK § 26
Pyhäjärven kaupungin koululaitoksessa on avoimeksi tulevia virkoja, jotka tulee julistaa haettavaksi seuraavasti:

- Kielten lehtorin virka ( kiertävä ), viranhaltija siirtynyt Ikosen kiel-

ten lehtoriksi
- Luokanopettajan virka, viranhaltija siirtynyt eläkkeelle ( Ikosen

koulu)
- Luokanopettajan virka, hoidettu väliaikaisesti 1.8.2003 -

31.7.2004 (Jokikylän koulu )
- Luokanopettajan virka, hoidettu väliaikaisesti 1.8.2003 -

31.7.2004 (Ruotasen koulu )
- Luokanopettajan virka, hoidettu väliaikaisesti 1.8.2003 -

31.7.2004 ( Hiidenkylän koulu )
- Luokanopettajan virka, hoidettu väliaikaisesti 1.8.2003 -

31.7.2004 ( Rannankylän koulu )
- Luokanopettajan virka, hoidettu väliaikaisesti

1.8.2003-31.7.2004 ( Emoniemen koulu )
- Perusopetuksen ja lukion yhteinen tyttöjen liikunnan ja terveystiedonopettajan virka, viranhaltija siirtyy eläkkeelle 1.8.2004 alkaen.

Virkojen vapautumisesta on ilmoitettu kaupungin vakinaisille opettajille.

Ehdotus:

Sivistysjohtaja: Koululautakunta päättää hakea lupaa kaupunginhallitukselta täyttää vakinaisesti ja edelleen julistaa auki vakinaista täyttämistä varten seuraavat virat:

- Luokanopettajan virka ( Ikonen)
- Luokanopettajan virka ( Ruotanen )
- Luokanopettajan virka ( Hiidenkylä)
- Luokanopettajan virka ( Emoniemi )
- Kielten lehtorin virka ( kiertävä)
- Tyttöjen liikunnan ja terveystiedon opettajan virka ( yhteinen pe-

rusopetus ja lukio )

sekä väliaikaista täyttämistä varten

- Luokanopettajan virka ( Jokikylä)
- Luokanopettajan virka ( Rannankylä)

Päätös:

Koululautakunta päätti sivistysjohtajan esityksen mukaisesti.©