Poistuminen | Toimielimet | Koululautakunta | Pöytäkirja 09.03.2004

Koululautakunta
Kokous 09.03.2004 / Pykälä 27Koululautakunta § 27 09.03.2004

ERITYISOPETTAJIEN TOIMIPISTE

778/0.022/2004

KOULULTK § 27

Sivistystoimen johtosäännön mukaan koululautakunta päättää viranhaltijan toimipisteen kunnassa. Kun 1.8.2004 alkaen 7.-9.-luokilla mukautetun oppimäärän mukaan opiskelevat oppilaat siirtyvät Salmen koulun oppilaiksi, on perusteltua myös siirtää kaksi erityisopettajaa/erityisluokanopettajaa Salmen koulun opettajiksi.

Tällä hetkellä Ikosen koululla on neljä erityisopettajan/erityisluokanopettajan virkaa ja yksi tuntiopettajan toimi.

Ehdotus:

Sivistysjohtaja: Erityisopettaja Eija Hurskaisen toimipaikaksi nimetään 1.8.2004 alkaen Salmen koulu. Lisäksi palkataan Salmen koululle yksi erityisopetuksen tuntiopettaja.

Päätös:

Koululautakunta hyväksyi sivistysjohtajan esityksen.©