Poistuminen | Toimielimet | Koululautakunta | Pöytäkirja 09.03.2004

Koululautakunta
Kokous 09.03.2004 / Pykälä 29Koululautakunta § 21 24.02.2004
Koululautakunta § 29 09.03.2004

IKOSEN KOULUN VÄLITUNTIVALVONTA

597/3.311/2003

KOULULTK § 21
Pari lautakunnan jäsentä kertoi joidenkin vanhempien olleen yhteydessä heihin ja kertoneensa huolestuneisuutensa Ikosen koulun välituntivalvontaa kohtaan. Lautakunta keskusteli asiasta.

Päätös:

Lautakunta päätti vaatia selvityksen Ikosen koulun välituntivalvonnasta seuraavaan kokoukseen mennessä.

KOULULTK § 29

Ikosen koulun rehtori Marja-Liisa Korhonen on toimittanut selvityksen koulun välituntivalvonnasta 27.2.2004. Selvityksen mukaan jokaisella välitunnilla on aina kaksi valvojaa ja lisäksi kouluavustajat toimivat valvonta-apuna.

Selvityksen mukaan myös oppilaiden kanssa on keskusteltu, mitä mielekästä ja turvallista välitunnilla voi tehdä. Selvitys oheismateriaalina nro 2.

Ehdotus:

Sivistysjohtaja: Koululautakunta hyväksyy Ikosen koulun välituntivalvontaan liittyvän selvityksen.

Päätös:

Koululautakunta hyväksyi Ikosen koulun välituntivalvontaan liittyvän selvityksen.©