Poistuminen | Toimielimet | Koululautakunta

Koululautakunta
Pöytäkirja 09.03.2004


 Pykälä   Otsikko
  23 IRTISANOUTUMINEN LEHTORIN VIRASTA / AIRA RÖNKKÖ
  24 IRTISANOUTUMINEN LUOKANOPETTAJAN VIRASTA / SATU KOMULAINEN
  25 SIIRTYMINEN IKOSEN KOULULLE / RITVA JÄÄSKELÄINEN
  26 KOULUTOIMESSA AVOIMIKSI JULISTETTAVAT VIRAT
  27 ERITYISOPETTAJIEN TOIMIPISTE
  28 EMONIEMEN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN KIRJE / ESITYS TUNTIOPETTAJAN PALKKAAMISESTA
  29 IKOSEN KOULUN VÄLITUNTIVALVONTA
  30 TOIMENPITEET JA TIEDOKSISAATOT
  31 MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

 Osallistuja  Tehtävä
  Särkioja Eskokoulultk:n pj
  Kärkkäinen Maurikoulultk:n vpj.
  Perälä Ritvajäsen
  Kokkonen Minnajäsen
  Ahola Eijajäsen
  Lehtosaari Mariajäsen
  Pylväs Heikkijäsen
  Miettinen Raijajäsen
  Matilainen Untokhall.ed.
  Korkiakoski Henriesitt./ptk:n pitäjä


©