Poistuminen | Toimielimet | Kaupunginhallitus | Pöytäkirja 19.04.2004

Kaupunginhallitus
Kokous 19.04.2004 / Pykälä 148Kaupunginhallitus § 148 19.04.2004

KAUPUNGIN EDUSTUS CUPP -HANKKEEN OHJAUSRYHMÄÄN

875/0.011/2004

KHALL § 148

Maanalaisen fysiikan tutkimuskeskushanke on saanut lääninhallitukselta myönteisen rahoituspäätöksen vuoden 2006 loppuun saakka. Hankkeen ohjausryhmässä kaupunkia on edustanut kaupunginjohtaja Tero Nissinen. Uudelle rahoituskaudelle tulee nimetä kaupungin edustaja ohjausryhmään.

Ehdotus:

Vs. hallintojohtaja: Kaupunginhallitus päättää nimetä CUPP -hankkeen ohjausryhmään kaupungin edustajaksi kaupunginjohtaja Tero Nissisen ja varalle Jukka Tikanmäen.

Päätös:

Tero Nissinen jääväsi itsensä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.©