Poistuminen | Toimielimet | Tarkastuslautakunta | Pöytäkirja 11.01.2012

Tarkastuslautakunta
Kokous 11.01.2012 / Pykälä 1


Edellinen asia | Seuraava asia

Tarkastuslautakunta
§ 32
28.12.2011
Tarkastuslautakunta
§ 1
11.01.2012

PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN TILINTARKASTUKSEN JÄRJESTÄMINEN JÄLJELLÄ OLEVAN VALTUUSTOKAUDEN 2009-2012 VUOSILLE 2011-2012

562/00.03.00/2011

TARKLTK § 32

Kuntalain 71§ mukaan valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämistä varten. Tarkastuslautakunnan tehtävä jatkuu siihen saakka kunnes toimikauden viimeisen tilikauden tarkastus on suoritettu.

Pyhäjärven kaupunginvaltuusto on päätöksellään 31.10. 2011 § 70 erottanut Pyhäjärven kaupungin toimikauden 2009-2012 tarkastuslautakunnan (kvalt 19.1.2009 § 4).

Oulun hallinto-oikeus on 25.11.2011 (päätösnumero 11/0558/2) antanut kaupunginvaltuuston 31.10.2011 § 70 tarkastuslautakunnan erottamispäätöstä koskevaan Jukka Tikanmäen tekemään ko. päätöksen täytäntöönpanon kieltämistä koskevaan hakemukseen välipäätöksen:

"Hallinto-oikeuden ratkaisu:

Hallinto-oikeus kieltää valtuuston 31.10.2011 § 70 kohdalla tekemän päätöksen täytäntöönpanon, kunnes tehty valitus on hallinto-oikeudessa ratkaistu tai asiassa toisin määrätään.

Hallinto-oikeus antaa päätöksen kunnallisvalitukseen myöhemmin erikseen."

Pyhäjärven kaupunginvaltuusto on päätöksellään 23.2.2009 § 31 valinnut Pyhäjärven kaupungin ja tytäryhteisöjen tilintarkastusyhteisöksi tarjousten perusteella KPMG Julkispalvelut Oy:n (KPMG Kunta Oy:n).

KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy on 9.11.2011 antanut kuntalain 72 §:n mukaisen ilmoituksen kaupunginvaltuustolle:

"KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy antaa Kuntalain 72 §:n 1 momentin mukaisen ilmoituksen Pyhäjärven kaupunginvaltuustolle ja eroaa tilintarkastajan toimesta tällä päivämäärällä.

Eroilmoitus koskee myös Pyhäjärven kaupunkikonserniin kuuluvia tytäryhtiöitä. Selvyyden vuoksi todetaan, että KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy ei ole saanut virallista vahvistusta sille, onko sitä valittu Pyhäsalmen Lentokenttä Oy:n tilintarkastajaksi. Tältä osin eroilmoitus on ehdollinen."

Kuntalain 71 §:n mukaan tarkastuslautakunnan tehtävänä on huolehtia kunnan ja sen tytäryhteisöjen eli koko kuntakonsernin tilintarkastuksen yhteensovittamisesta. Tämä voi tarkoittaa koko kuntakonsernin tilintarkastuspalvelujen kilpailuttamisen järjestämistä, tarjousvertailua, ja tilintarkastusehdokkaiden nimeämistä konserniyhteisöihin. Tarkastuslautakunnan toiminta edellä mainituissa valmistelutehtävissä tytäryhteisöjen puolesta edellyttää tytäryhteisöjen valtuutusta.

Edellä olevaan perustuen tarkastuslautakunnan on aloitettava valmistelu kaupunginvaltuustolle tilintarkastuksen järjestämiseksi jäljellä olevan toimikauden 2009-2012 vuosille 2011-2012.

Ehdotus:

Puheenjohtaja: Tarkastuslautakunta keskustelee alustavasti tämänhetkisestä Pyhäjärven kaupungin tilintarkastustilanteesta.

Ehdotus annetaan kokouksessa.

Päätös:

Keskustelun kuluessa puheenjohtaja teki seuraavan päätösehdotuksen:

Tarkastuslautakunnan seuraavaan kokoukseen selvitetään vaihtoehtoja tilintarkastuksen järjestämisestä vuodelle 2011 tai vuosille 2011-2012.

KPMG Julkishallin Palvelut Oy:ltä (KPMG Kunta Oy) tiedustellaan, että onko 29.5.2009 allekirjoitettu sopimus hallinnon ja talouden tarkastuspalveluista valtuustokaudelle 2009-2012 Pyhäjärven kaupungin kanssa voimassa.

Tarkastuslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

 

TARKLTK § 1

Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja esittelee kokouksessa KPMG Julkishallin Palvelut Oy:n vastauksen tiedusteluun 29.5.2009 allekirjoitetun sopimuksen voimassaolosta sekä selvitetyt tilintarkastuksen järjestämisvaihtoehdot jäljellä olevaksi toimikaudeksi 2011-2012.

Ehdotus:

Puheenjohtaja: Ehdotus annetaan kokouksessa.

Päätös:

Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Asko Kauranen esitteli kokouksessa KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy:n 7.1.2012 (sähköposti) vastauksen tiedusteluun 29.5.2009 allekirjoitetun sopimuksen voimassaolosta.

"Ilmoitamme virallisesti:

KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy on 9.11.2011 irtisanonut sopimuksen koskien 29.5.2009 allekirjoitettua sopimusta hallinnon ja talouden tarkastuspalveluista valtuustokaudelle 2009-2012 kaikilta osin."

Keskustelun kuluessa puheenjohtaja teki seuraavan päätösehdotuksen:

Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy:n 7.1.2012 (sähköposti) vastauksen 29.5.2012 allekirjoitetun sopimuksen voimassaolosta.

Tarkastuslautakunta jatkaa kaupungin tilintarkastuksen järjestämisen valmistelua sekä pyytää Pyhäjärven Kehitys Oy:ltä, Kiinteistö Oy Rillankiveltä ja Pyhäsalmen Lentokenttä Oy:ltä mahdollisen valtuutuksen heidän osalta tilintarkastuksen järjestämiseen samanaikaisesti Pyhäjärven kaupungin kanssa.

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy on 9.11.2011 kuntalain 72 §:n mukainen ilmoitus kaupunginvaltuustolle ja vastaus 7.1.2012 (sähköposti) tiedusteluun on pöytäkirjan liitteenä nro 1.

  


Edellinen asia | Seuraava asia©