Poistuminen | Toimielimet | Vapaa-aikalautakunta | Pöytäkirja 31.03.2004

Vapaa-aikalautakunta
Kokous 31.03.2004 / Pykälä 17Vapaa-aikalautakunta § 17 31.03.2004

KIRJASTON KIRJALLISUUDEN HANKINTA V. 2004

832/0.046/2004

VAPAALTK § 17

Kirjastoon v. 2004 hankittavasta kirjallisuudesta on pyydetty tarjoukset BYJ Kirjastopalvelu Oy:ltä, Pyhäsalmen Kirjakulma Oy:ltä ja Suomalainen Kirjakauppa Oy:ltä. Tarjousten jättöaika päättyi 30.01.2004.

Kaikilta pyydetyiltä saatiin tarjoukset määräaikana. Tarjousten avauspöytäkirja on oheismateriaalina.

Valmistelun ehdotus, kirjastotoimenjohtaja:

Esitän, että v. 2004 kirjallisuus hankitaan Pyhäsalmen Kirjakulma Oy:ltä. Tarjousten välillä ei ole mainittavia eroja, mutta kokonaisuutta ajatellen kirjaston kannalta hankinta paikallisesta kirjakaupasta on joustavaa ja vaivatonta, mm. mahdollisuus tutustua valikoimaan myös paikan päällä.

Lisäksi kirjastotoimenjohtaja voi hankkia muualta esim. vieraskielistä kirjallisuutta, omakustanteita tai muuta sellaista kirjallisuutta, jota kirjakauppa ei tarjoa.

Ehdotus:
Esittelijän ehdotus, nuorisosihteeri:

Esitän valmistelun hyväksymistä.

Päätös:

Valmistelu hyväksyttiin.©