Poistuminen | Toimielimet | Vapaa-aikalautakunta | Pöytäkirja 31.03.2004

Vapaa-aikalautakunta
Kokous 31.03.2004 / Pykälä 8Vapaa-aikalautakunta § 8 31.03.2004

VUODEN 2004 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE JA KÄYTTÖSUUNNITELMA / VAPAA-AIKALAUTAKUNTA

726/0.041/2004

VAPAALTK § 8

Kaupunginhallitus on 19.1.2004 § 15 antanut vuoden 2004 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet hallintokunnille.

15.12.2003 kaupunginvaltuuston hyväksymän talousarvion määrärahojen käytöstä hallintokuntien tulee tehdä käyttösuunnitelmat ja niiden tarkistukset.

Hallintosäännön mukaisesti talousarvion määrärahat ovat sidottuja toimielintasolla.

Toimielimet raportoivat kolmannesvuosittain kaupunginhallitukslle, miten toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet saavutetaan.

Ehdotus:
Esittelijän ehdotus, nuorisosihteeri:

Saatetaan vapaa-aikalautakunnalle tiedoksi.Talousarvion perusteluissa lautakunta on hyväksynyt toimielinten määrärahojen käytön. Vapaa-aikalautakunnan yhteiset avustukset 25.000 € avustusmäärärahan jaosta esitän, että avustussumma jaetaan entisin
euromäärin eli

kulttuuritoimi jakaa
1.820 €

liikuntatoimi jakaa
17.423 €

nuorisotoimi jakaa
5.757 €

Päätös:


Täytäntöönpano-ohje ja käytttösuunnitelma saatettiin vapaa-aikalautakunnan tiedoksi ja esittelijän ehdotus avustusmäärärahan jaosta hyväksyttiin.©