Poistuminen | Toimielimet | Vapaa-aikalautakunta | Pöytäkirja 31.03.2004

Vapaa-aikalautakunta
Kokous 31.03.2004 / Pykälä 9Vapaa-aikalautakunta § 9 31.03.2004

LIIKUNTATOIMEN TOIMINTAKERTOMUS V. 2003

829/0.017/2004

VAPAALTK § 9

Liikuntatoimen toimintakertomus ja taloustiedot vuodelta 2003 on liitteenä nro 1.

Valmistelijan ehdotus, liikuntasihteeri:

Esitän vapaa-aikalautakunnan hyväksyttäväksi liikuntaoimen toimintakertomuksen liitteenä olevassa muodossa.

Ehdotus:

Esittelijän ehdotus, nuorisosihteeri:

Esitän valmistelun hyväksymistä.

Päätös:

Toimintakertomus hyväksyttiin.©