Poistuminen | Toimielimet | Vapaa-aikalautakunta | Pöytäkirja 31.03.2004

Vapaa-aikalautakunta
Kokous 31.03.2004 / Pykälä 10Vapaa-aikalautakunta § 10 31.03.2004

NUORISOTOIMEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2003

829/0.017/2004

VAPAALTK § 10

Nuorisotoimen toimintakertomus ja taloustiedot vuodelta 2003 on liitteenä nro 2.

Ehdotus:
Esittelijän ehdotus, nuorisosihteeri:

Esitän hyväksyttäväksi vuoden 2003 nuorisotoimen toimintakertomuksen liitteenä nro 2 olevassa muodossa.

Päätös:

Toimintakertomus hyväksyttiin.©