Poistuminen | Toimielimet | Vapaa-aikalautakunta | Pöytäkirja 31.03.2004

Vapaa-aikalautakunta
Kokous 31.03.2004 / Pykälä 11Vapaa-aikalautakunta § 11 31.03.2004

KANSALAISOPISTON TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2003

829/0.017/2004

VAPAALTK § 11

Kansalaisopiston toimintakertomus ja taloustiedot vuodelta 2003 on liitteenä nro 3.

Valmistelun ehdotus, va rehtori:

Esitän kansalaisopiston v. 2003 toimintakertomuksen hyväksymistä.

Ehdotus:
Esittelijän ehdotus, nuorisosihteeri:

Hyväksytään vuoden 2003 kansalaisopiston toimintakertomus ja taloustiedot liitteen mukaisina.

Päätös:

Toimintakertomus hyväksyttiin.©