Poistuminen | Toimielimet | Vapaa-aikalautakunta | Pöytäkirja 31.03.2004

Vapaa-aikalautakunta
Kokous 31.03.2004 / Pykälä 15Vapaa-aikalautakunta § 15 31.03.2004

LIIKUNTATOIMEN TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2004

831/0.017/2004

VAPAALTK § 15

Liitteenä nro on liikuntatoimen toimintasuunnitelma vuodelle 2004.

Valmistelijan ehdotus, liikuntasihteeri:

Hyväksytään toimintasuunnitelma vuodelle 2004 liitteenä olevassa muodossa.

Ehdotus:

Esittelijän ehdotus, nuorisosihteeri:

Esitän valmistelun hyväksymistä.

Päätös:

Toimintasuunnitelma hyväksyttiin.©