Poistuminen | Toimielimet | Tarkastuslautakunta | Pöytäkirja 20.02.2012

Tarkastuslautakunta
Kokous 20.02.2012 / Pykälä 3


Edellinen asia | Seuraava asia

Tarkastuslautakunta
§ 3
20.02.2012

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

641/00.02.02/2012

TARKLTK § 3

Kuntalain 58 §:n mukaan tarkastuslautakunnan kokous on päätösvaltainen kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Tarkastuslautakunnan päätösvaltaisuus edellyttää siten 3 jäsenen läsnäoloa.

Hallintosäännön 7 §:n mukaan:

"Kokouskutsun antaa toimielimen puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä, mikäli mahdollista siinä käsiteltävät asiat (asialista). Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä.

Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus toimielimen päättämällä tavalla".

Esityslista toimii kokouskutsuna.

Päätös:

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 


Edellinen asia | Seuraava asia©