Poistuminen | Toimielimet | Tarkastuslautakunta | Pöytäkirja 20.02.2012

Tarkastuslautakunta
Kokous 20.02.2012 / Pykälä 4Tarkastuslautakunta
§ 4
20.02.2012

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

642/00.02.02/2012

TARKLTK § 4

Kuntalain 63 §:n mukaan pöytäkirja siihen liittyvine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen yleisesti nähtävänä siten kuin siitä on ennakolta ilmoitettu.

Tarkastuslautakunnan pöytäkirjat on tarkastanut kaksi kullakin kerralla sitä varten valittua jäsentä, jollei tarkastuslautakunta ole päättänyt pöytäkirjan tarkastamisesta muulla tavalla.

Ehdotus:

Puheenjohtaja: Pyhäjärven kaupungin tarkastuslautakunta valitsee pöytäkirjantarkastajat.

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Paivi Tuulasvirta ja Pirjo Lammassaari. 

©