Poistuminen | Toimielimet | Tarkastuslautakunta | Pöytäkirja 20.02.2012

Tarkastuslautakunta
Kokous 20.02.2012 / Pykälä 8
Tarkastuslautakunta
§ 8
20.02.2012

TARKASTUSLAUTAKUNNAN TYÖOHJELMA VUODELLE 2012

645/00.02.02/2012

TARKLTK § 8

Tarkastuslautakunnan tehtävistä säädetään Kuntalain 71 ja 75 §:ssä sekä kaupungin hallintosäännön 48 (kvalt 25.1.2010 § 2) §:ssä.

Tarkastuslautakunnan on tehtäviensä suorittamista varten tarkoituksenmukaista laatia itselleen vuosittainen työohjelma.

Oheismateriaalina nro 3

Ehdotus:

Puheenjohtaja: Tarkastuslautakunta keskustelee vuoden 2012 työohjelman sisällöstä ja tarkistaa toimialakohtaisen tehtäväjaon vuodelle 2012.

Päätös:

Tarkastuslautakunta päätti vuodelle 2012 jäsenten toimialakohtaisen tehtäväjaon seuraavasti:

Toimialue/Toimielin
Jäsen
Toimitettavat

Hallintotoimi

Kaupunginhallitus
Asko Torssonen
khall esl, ptk,


hja esl, ptk

Henkilöstöjaosto
Taimi Nurminen
esl, ptk

Lomituspalvelut
Taimi Nurminen

Sivistystoimi

Sivistystoimi
Pirjo Lammassaari
esl

Sivistystoimi
Päivi Tuulasvirta
esl

Tekninen toimi

Tekninen lautakunta
Asko Kauranen
esl, lisäesl

Tarkastuslautakunnan esityslistat oheismateriaaleineen ja pöytäkirjat liitteineen toimitetaan tarkastuslautakunnan jäsenille sähköpostilla.

Tarkastuslautakunta keskusteli työohjelmasta ja päätti työohjelmansa vuodelle 2012.

  

©