Poistuminen | Toimielimet | Tarkastuslautakunta | Pöytäkirja 20.02.2012

Tarkastuslautakunta
Kokous 20.02.2012 / Pykälä 10Tarkastuslautakunta
§ 10
20.02.2012

PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN TILINTARKASTUKSEN JÄRJESTÄMINEN JÄLJELLÄ OLEVAN VALTUUSTOKAUDEN 2009-2012 VUOSILLE 2011-2012

562/00.03.00/2011

TARKLTK § 10

Kuntalain 71 § mukaan valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämistä varten. Tarkastuslautakunnan tehtävä jatkuu siihen saakka kunnes toimikauden viimeisen tilikauden tarkastus on suoritettu.

Kuntalain 71 §:n mukaan tarkastuslautakunnan tehtävänä on huolehtia kunnan ja sen tytäryhteisöjen eli koko kuntakonsernin tilintarkastuksen yhteensovittamisesta. Tämä voi tarkoittaa koko kuntakonsernin tilintarkastuspalvelujen kilpailuttamisen järjestämistä, tarjousvertailua, ja tilintarkastusehdokkaiden nimeämistä konserniyhteisöihin. Tarkastuslautakunnan toiminta edellä mainituissa valmistelutehtävissä tytäryhteisöjen puolesta edellyttää tytäryhteisöjen valtuutusta.

Pyhäjärven kaupunginvaltuusto on päätöksellään 31.10. 2011 § 70 erottanut Pyhäjärven kaupungin toimikauden 2009-2012 tarkastuslautakunnan (kvalt 19.1.2009 § 4).

Oulun hallinto-oikeus on 25.11.2011 (päätösnumero 11/0558/2) antanut kaupunginvaltuuston 31.10.2011 § 70 tarkastuslautakunnan erottamispäätöstä koskevaan Jukka Tikanmäen tekemään ko. päätöksen täytäntöönpanon kieltämistä koskevaan hakemukseen välipäätöksen:

"Hallinto-oikeuden ratkaisu:

Hallinto-oikeus kieltää valtuuston 31.10.2011 § 70 kohdalla tekemän päätöksen täytäntöönpanon, kunnes tehty valitus on hallinto-oikeudessa ratkaistu tai asiassa toisin määrätään.

Hallinto-oikeus antaa päätöksen kunnallisvalitukseen myöhemmin erikseen."

Pyhäjärven kaupunginvaltuusto on päätöksellään 23.2.2009 § 31 valinnut Pyhäjärven kaupungin ja tytäryhteisöjen tilintarkastusyhteisöksi tarjousten perusteella KPMG Julkispalvelut Oy:n (KPMG Kunta Oy:n).

KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy on 9.11.2011 antanut kuntalain 72 §:n mukaisen ilmoituksen kaupunginvaltuustolle:

"KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy antaa Kuntalain 72 §:n 1 momentin mukaisen ilmoituksen Pyhäjärven kaupunginvaltuustolle ja eroaa tilintarkastajan toimesta tällä päivämäärällä.

Eroilmoitus koskee myös Pyhäjärven kaupunkikonserniin kuuluvia tytäryhtiöitä. Selvyyden vuoksi todetaan, että KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy ei ole saanut virallista vahvistusta sille, onko sitä valittu Pyhäsalmen Lentokenttä Oy:n tilintarkastajaksi. Tältä osin eroilmoitus on ehdollinen."

KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy:n 7.1.2012 (sähköposti) vastaus tarkastuslautakunnan tiedusteluun 29.5.2009 allekirjoitetun sopimuksen voimassaolosta.

"Ilmoitamme virallisesti:

KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy on 9.11.2011 irtisanonut sopimuksen koskien 29.5.2009 allekirjoitettua sopimusta hallinnon ja talouden tarkastuspalveluista valtuustokaudelle 2009-2012 kaikilta osin."

Kaupunginvaltuuston on 28.11.2011 § 83 merkinnyt tiedoksi KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy:n 9.11.2011 Kuntalain 72 §:n 1 momentin mukaisen ilmoituksen. Kaupunginvaltuuston ko. päätös on lainvoimainen.

Kaupunginvaltuusto 31.1.2012 § hyväksyi ja merkitsi tiedoksi KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy:n sähköpostin (27.1.2012), jossa KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy ilmoittaa jatkavansa Pyhäjärven kaupungin tilintarkastusyhteisönä ja nimeää kaupungille uuden tilintarkastajan. Tarkastuslautakunta jatkaa asian valmistelua.

KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy on lähettänyt 15.2.2011 Pyhäjärven kaupungin tarkastuslautakunnalle/valtuustolle suostumuksen, että Pyhäjärven kaupungin ja kaupunkiin kuuluvien tytäryhtiöiden tilintarkastajaksi valitaan tilikausille 2011-2011 KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy sekä ilmoittanut vastuullisen tilintarkastajan.

Pyhäjärven kaupungin hankintaohjeen mukaan (khall 20.6.2011 § 163) jos pienhankinnan arvonlisäverottomalta arvo alle 14.999 €, riittää, että varmistetaan kustannusten kohtuullisuus.

Ehdotus:

Puheenjohtaja: Tarkastuslautakunta esittää kaupunginvaltuustolle, että

  1. Pyhäjärven kaupungin ja tytäryhtiöiden tilintarkastusyhteisönä jatkaa KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy tilikausilla 2011-2012.

  2. vastuullisena tilintarkastajana toimii KHT, JHTT, Vivi Marttila ja vastuullisen tilintarkastajan varahenkilönä KHT, JHTT, Tapio Raappana. Lisäksi varahenkilönä JHTT, Miia Löytölä.

Päätös:

Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja teki seuraavan uuden ehdotuksen:

Tarkastuslautakunta jättää asian pöydälle lisäselvityksiä varten.

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

  

©