Poistuminen | Toimielimet | Tarkastuslautakunta | Pöytäkirja 22.02.2012

Tarkastuslautakunta
Kokous 22.02.2012 / Pykälä 14Tarkastuslautakunta
§ 14
22.02.2012

TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

643/00.02.02/2012

TARKLTK § 14

Hallintosäännön 11 §:n mukaan:

" Asiat käsitellään asialistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä.

Toimielin voi ottaa ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa, mutta asia voidaan päättää vain viranhaltijaesittelystä."

Ehdotus:

Puheenjohtaja: Pyhäjärven kaupungin tarkastuslautakunta päättää käsitellä asiat asialistan mukaisessa järjestyksessä.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

©