Poistuminen | Toimielimet | Tarkastuslautakunta | Pöytäkirja 01.03.2012

Tarkastuslautakunta
Kokous 01.03.2012 / Pykälä 21Tarkastuslautakunta
§ 21
01.03.2012

KESKUSTELUTILAISUUS TARKASTUSLAUTAKUNTA / PYHÄSALMEN LENTOKENTTÄ OY:N HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJA

654/00.03.01/2012

TARKLTK § 21

Arviointityöhönsä kirjallisena saamansa tiedon lisäksi tarkastuslautakunnan on tarkoituksenmukaista tutustua eri toimialojen ja toimielinten toimintaan sekä haastatella henkilöstöä sekä luottamushenkilöitä. Tarkastuslautakunnan on arviointityön kannalta hyödyllistä toteuttaa tutustumis- ja arviointikäyntejä harkintansa mukaan kaupungin eri laitoksiin ja kaupungissa muihin mahdollisiin kohteisiin.

Kaupunginvaltuusto 13.12.2010 § 95 päätti, että Lentokentän kiitoradan kunnostamiseen on varattava vuoden2011 budjettiin 50.000 euroa. Määrärahan myöntämisen edellytyksenä on, että Pyhäsalmen Lentokenttä Oy:n asiakirjat ovat juridisesti kunnossa ja että tarkastuslautakunta valvoo asiaa.

Ehdotus:

Puheenjohtaja: Tarkastuslautakunta keskustelee Pyhäsalmen Lentokenttä Oy:n hallituksen puheenjohtaja Pekka Päivärinnan kanssa.

Päätös:

Tarkastuslautakunta keskusteli Pyhäsalmen Lentokenttä Oy:n hallituksen puheenjohtaja Pekka Päivärinnnan kanssa klo 17.00-17.35.

Tarkastuslautakunta merkitsi tiedoksi keskustelussa esille tulleet asiat.

  

©