Poistuminen | Toimielimet | Tarkastuslautakunta | Pöytäkirja 01.03.2012

Tarkastuslautakunta
Kokous 01.03.2012 / Pykälä 22Tarkastuslautakunta
§ 22
01.03.2012

TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSALLISTUMINEN KOULUTUKSIIN VUONNA 2012

656/01.03.00/2012

TARKLTK § 22

Tarkastuslautakunnan työn toteuttamisen kannalta on tärkeää, että lautakunta osallistuu koulutuksiin vuosittain saaden ajankohtaistiedot muutoksista. Tehtäviensä hoitamisessa lautakunnan jäsenet tarvitsevat monipuolista tietoa laeista, asetuksista, säännöistä sekä monista muista määräyksistä.

Oheismateriaalina nro 1

- eri järjestäjien koulutustarjontaa.

Ehdotus:

Puheenjohtaja: Tarkastuslautakunta keskustelee koulutukseen osallistumisesta vuonna 2012 sekä tämänhetkisestä koulutustarjonnasta.

Päätös:

Tarkastuslautakunta keskusteli tarkastuslautakunnille kohdistetusta tämänhetkisestä tiedossa olevasta koulutustarjonnasta.

Tarkastuslautakunnan jäsenet osallistuvat tarkastuslautakunnille järjestettäviin koulutuksiin vuonna 2012 harkintansa mukaan.

  

©