Poistuminen | Toimielimet | Kaupunginvaltuusto | Pöytäkirja 10.02.2003

Kaupunginvaltuusto
Kokous 10.02.2003 / Pykälä 19Kaupunginvaltuusto § 19 10.02.2003

SEUTUKUNTAYHTEISTYÖN NYKYTILANTEEN TIEDOTTAMINEN VALTUUSTOLLE JA KUNTALAISILLE – VALTUUTETTU AIMO KARVOSEN VALTUUSTOALOITE

214/0.072/2003

KVALT § 19

Valtuutettu Aimo Karvonen teki aloitteen seutukuntayhteistyön nykyvaihetta koskevan informaation esittämisestä valtuustolle ja kuntalaisille.©