Poistuminen | Toimielimet | Kaupunginvaltuusto | Pöytäkirja 10.02.2003

Kaupunginvaltuusto
Kokous 10.02.2003 / Pykälä 20


Edellinen asia | Seuraava asia

Kaupunginvaltuusto § 20 10.02.2003

KIIREELLISET ASIAT

KVALT § 20

1. Valtuutettu Mauno Tuoriniemi kysyi tekemänsä kyläneuvostoaloitteen nykyistä käsittelyvaihetta.

Aloitteen todettiin tulevan valmisteluun maaliskuun aikana.

2. Varavaltuutettu Tuomo Lipsonen selvitti Pitkäkankaan alueelle haetun soranottoluvan käsittelyn nykyvaihetta.

Ottamisalue sijaitsee Pitkäkankaan vedenottamon kaukosuojavyöhykkeellä. Lupahakemus on parhaillaan lausunnolla ympäristökeskuksessa.

Ympäristölautakunta noudattaa yleensä päätöksessään ympäristökeskuksen lausunnon linjauksia.

3. Valtuutettu Markku Komulainen esitti lakkautetuilla kouluilla olevien sankarivainajien muistotaulujen siirtämistä suojaan esim. kaupungintalolle.

4. Valtuutettu Tauno Vuohtoniemi esitti, että kaupunki osoittaa huonetilaa Pyhäjärven kalastusalueen käyttöön.

Todettiin, että tilat voidaan osoittaa mm. nykyisen teknisen toimen tiloista.

  1. Kaupunginhallituksen esitykset
  1. Muut kiireelliset asiat©